Içerki awtoulag guýruk plastinkasyny ösdürmek we ösdürmek, köpçülikleýin önümçilik we akkreditasiýa ygtyýary arkaly kärhanalary, önümleri milli satuw integrasiýasy üçin kompaniýa.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Öň satuw bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.
 • Hil

  Hil

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris, awtoulag gidrawlik lift guýrugynyň önümçiligine üns berýäris.
 • Hyzmatdaşlyk

  Hyzmatdaşlyk

  Ulanyjynyň ykrar edilmegi ýokary we kompaniýa Amerikada, Aziýada, Afrikada we Eastakyn Gündogardaky hyzmatdaşlary bilen daşary ýurt bazarlaryny işjeň ýagdaýda giňeldýär.
 • Arza

  Arza

  Logistika ulgamynyň awtomatlaşdyryş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, dürli pudaklarda awtoulag guýruk plastinkasynyň uýgunlaşmagy hem has giňelýär.

Jiangsu Tend Specialörite enjamlar önümçilik kärhanasy

Koprak oka

Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli görnüşli awtoulaglaryň gidrawliki guýruk plastinkasy awtomatiki tekizlemek funksiýasyna eýedir.Gidrawlik guýruk plastinkasy ýerde ýerleşende, akylly saklamak we degişlilikde ýagdaýy ýatda saklamak funksiýasyna eýe.

 • Zawod

  Zawod

  Jiangsu Terneng Tripod Specialörite enjamlar önümçilik kärhanasy, Jiangsu welaýatynyň ancheançeng Jianhu okrugy Gaosu senagat seýilgähinde, kompaniýanyň önümçilik ussahanasy 15,000 inedördül metr.
 • Önümler

  Önümler

  Awtoulag gidrawliki göteriji guýrugynyň önümçiligine üns beriň.Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli görnüşli awtoulaglaryň gidrawliki guýruk plastinkasy awtomatiki tekizlemek funksiýasyna eýedir.
 • Hakyky tanamak

  Hakyky tanamak

  Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.