Hytaý gyzgyn satylýan awtoulag guýrugy, ýöriteleşdirilen önümiň beýanyny goldap biler

Gysga düşündiriş:

Awtoulag guýrugy, awtoulag göteriji guýrugy, awtoulag ýüklenýän we düşürilýän guýruk derwezesi, göteriji gapy we gidrawlik awtoulag guýrugy diýilýär.Plastinalar howa, harby, ýangyndan goramak, poçta hyzmaty, maliýe, nebithimiýa, täjirçilik, azyk, lukmançylyk, daşky gurşawy goramak, logistika, önümçilik we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Ulag we ýüklemek we düşürmek netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, çykdajylary tygşytlap biler.Döwrebap logistika transporty üçin zerur enjamlaryň biridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Guýruk derwezesi çalt, ygtybarly we täsirli aýratynlyklara eýedir, bu daşamagyň we ýüklemegiň we düşürmegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Döwrebap logistika transporty üçin zerur enjamlaryň biridir.Logistika, poçta, temmäki, nebithimiýa, täjirçilik, maliýe, önümçilik we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

gyzgyn satuw0
gyzgyn satuw07
gyzgyn satylýan awtoulag02
gyzgyn satylýan awtoulag03

Önüm aýratynlyklary

1. Dürli tonnaj, dürli göteriji belentlikler, dürli ulaglar üçin amatly.
2. Rulman platformasy polatdan we alýuminden ýasaldy.Polat platformasy ýokary güýçli polatdan ýasalýar;Alýumin platformasy ýeňil we ýangyç harçlanyşynyň pes bolan 6063 sany ekstrudirlenen profilden ýasalýar.
3. Guýruk plastinkasy güýçlendiriji silindr bilen awtomatiki usulda tekizlenýär we el bilen dolandyrylýan uzakdan dolandyrmak bir düwmäni ýokaryk, ýokary ýa-da bir düwmäni aşak, aşak ýerine ýetirip biler.
4. Guýruk derwezesiniň gapyny açmak we ýapmak hereketi iki eli bilen dolandyrylýar we guýruk derwezesiniň nädogry ulanylmagy töwekgelçiligini azaldýar.
5. Yza çekilen ýagdaýda tagtanyň keseligine uzynlygy 300 mm-den geçmeli däldir.

gyzgyn satylýan awtoulag04
gyzgyn satylýan awtoulag05
gyzgyn satylýan awtoulag06
gyzgyn satylýan awtoulag08

Parametr

Model Bahalandyrylan ýük (KG) Iň ýokary göteriji beýiklik (mm) Paneliň ululygy (mm) Ulgam basyşy Işleýän naprýa .eniýe tizleşdirmek ýa-da aşaklamak
TEND-QB10 / 105 (L) 1000 1050 2000 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s
TEND-QB10 / 130 (L) 1000 1300 2000 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s
TEND-QB15 / 130 (L) 1000 1300 2400 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s
TEND-QB15 / 150 (L) 1000 1500 2400 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s
TEND-QB20 / 130 (L) 1000 1300 2400 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s
TEND-QB20 / 150 (L) 1000 1500 2400 * 1800 16Mpa 12v / 24v (DC) 80mm / s

Wideo

Sorag-jogap

Önümçilik wagty näçe?
Adatça önümçilik wagty takmynan 35-40 gün.

Önümleriňizde kepillik barmy?
Hawa!Adatça önümlerimiz 1 ýyl kepillik bilen gelýär.

Düzeltmegi goldaýarsyňyzmy?
Hawa, önümleri siziň talaplaryňyza görä dizaýn edip bileris.

Agent / distribýutor bolmak üçin haýsy talaplar bar?
Dünýäniň dürli künjeklerinden agentleri garşylaýarys.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin meniň ýurduma gelip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.Önümde size kömek etmek üçin goldaw topary ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň