Kesgitli oturgyç oky

  • Qualityokary hilli gyzgyn satuw agyr ammar durnukly gidrotehniki berkitme köprüsi

    Qualityokary hilli gyzgyn satuw agyr ammar durnukly gidrotehniki berkitme köprüsi

    Kesgitli oturylyşyk köprüsi esasan tagtadan, panelden, aşaky çarçuwadan, howpsuzlyk päsgelçiliklerinden, goldaýan aýakdan, göteriji silindrden, elektrik dolandyryş gutusyndan we gidrawliki stansiýadan durýar.Kesgitli oturylyşyk köprüsi, ammar platformasy bilen bilelikde ýüklemek we düşürmek üçin kömekçi enjamdyr.Platforma bilen birleşdirilen we ýük awtoulag bölüminiň dürli belentliklerine görä sazlanyp bilner.Ony ýokary we pes sazlap bolýar, bu forkliftleriň bölüme sürmegi üçin amatly.Enjam import edilýän gidrawlik nasosy kabul edýär.Wokzal, iki gapdalynda togalanýan yubkalar bar, iş has ygtybarly we iş netijeliligi ýokarlanýar.